20-02-05

Heeft de loge ons land in zijn macht?

Volgens een artikel op het forum van Jurgen Verstrepen liet liet de grootmeester van de loge ‘Grootoosten van België’ in zijn kaarten kijken: de logebroeders mobiliseren hun troepen tegen het Vlaams Belang. Nog volgens dit artikel zouden lid zijn van deze loge: - Steve Stevaert ( Sp.a), Karel De Gucht (VLD), Willy Claes (Sp.a), Tony Mary ( afgevaardigd bestuurder VRT), Guy Peeters ( baas Socialistische Mutualiteiten), Aimé Van Hecke ( directeur televisie VRT), Siegfried Bracke ( politiek journalist VRT), Luc Rademakers ( nieuwe hoofdredacteur Gazet van Antwerpen) en verder nog ALLE franstalige kopstukken van de federale regering.

De lijst met namen geven wij U mee, zoals wij ze gelezen hebben op het forum van Jurgen Verstrepen, ze werd van het internet geplukt en is natuurlijk niet te controleren, vermits de loge geen ledenlijsten vrijgeeft, ze blijft gehuld in een waas van geheimzinnigheid. Indien dit artikel klopt klinkt dit wel een beetje beangstigend, een notoire geheimzinnige club heeft dan blijkbaar ons land in zijn macht.

07:52 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Correcte afspraken voor schepenwissel tijdens legislatuur

In heel wat Vlaamse steden en gemeenten worden er na de gemeenteraadsver- kiezingen afspraken gemaakt over gedeelte schepenmandaten: vb Jef wordt voor 4 jaar schepen en Ann volgt hem de laatste 2 jaar op. Maar na 4 jaar is Jef zijn belofte vergeten en blijft rustig zitten met alle problemen vandien binnen de meerderheid. Slecht bestuur is het gevolg.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Verfaillie (CD&V) vraagt nu aan de Vlaamse Regering om in het nieuwe Vlaamse gemeentedecreet een passage toe te voegen, die dergelijke discussies vermijdt. Jan Verfaillie: “Indien een burgemeester/schepen bij het begin van de legislatuur zegt halfweg plaats te zullen maken, zal hij/zij de ontslagbrief met datum reeds meedelen aan de gouverneur bij het begin van de legislatuur. Op dat ogenblik neemt hij/zij automatisch ontslag. Enkel de fractie kan terugkomen op de gemaakte afspraken.”

Deze nieuwe regeling moet heel wat discussies in de steden en gemeenten doen verdwijnen. Geen achterdocht meer, geen overloperij voor het behoud van een mandaat, maar degelijk bestuur. Jan Verfaillie verdedigt dit voorstel binnen de meerderheid.

07:24 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-02-05

Strafdossier Michael Jackson staat op het internet

Belangrijke interne documenten uit de rechtszaak tegen popster Michael Jackson staan op het internet. Internetdienst Thesmokinggun.com publiceerde honderden pagina's uit de 1.900 bladzijden tellende aanklacht met uitspraken van getuigen. De documenten bevatten gedetailleerde beschrijvingen van de seksuele handelingen van Jackson.

Tien maanden geleden werd de nu 15-jarige jongen die Jackson beschuldigt van seksueel misbruik, voor een grand jury gehoord over zijn klacht tegen de 46-jarige King of Pop. Daarnaast werden nog 40 andere getuigen gehoord, onder wie ook zes familieleden van de jongen. De beheerders van de website Thesmokinggun.com geven hun bronnen niet prijs. Websitebeheerder William Bastone verdedigde de publicatie door te stellen dat de publieke opinie recht heeft op informatie

18:20 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Isabelle Durant vraagt ontslag minister Karel De Gucht

Men kan er niet om heen, minister Karel De Gucht (VLD) of iemand van het departement Buitenlandse Zaken beging een blunder van formaat. De huidige president van Congo, Joseph Kabila, is volgens een nota, verspreid in Kinshasa, niet de echte zoon van zijn vader, de overleden president Kabila. Beter nog, hij zou eigenlijk van Ruandese afkomst zijn.....

Dit zal de al zo delicate verhoudingen tussen Congo en ons land geen goed gedaan hebben. Isabelle Durant, U weet wel, de ex-superminister van Ecolo - de waalse groenen - vraagt, neen eist, het ontslag van Karel De Gucht, het is zeker zij niet die moet eisen, remember de ontelbare blunders die zij heeft gedaan tijdens haar ministerschap. God bespare ons van nog eens een paar groene excellenties in de regering, het is wel geweest, men is nog bezig de wetten proberen aan te passen die er gekomen zijn door de groenen.

Pieter De Crem van de CD&V vindt wel dat er een serieuze uitschuiver is begaan, die de relaties grondig vertroebelen, maar gaat niet zover dat de minister ontslag dient te nemen.

18:15 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Lezersbrief van Eric V.

In de krant stond er vrijdag een artikel in over het proces met skinhead Jurgen Goris
tijdens het proces vroeg het openbaar ministerie wat het teken rond zijn nek betekende
waarbij na de uitleg het openbaar ministerie dit als neo-nazi teken voortbracht
dit is ook gesiteert in de krant .maar een thor hamer is een eeuwenoud geloofsteken
het geloof reikte van in scandinavie tot indie
waarbij later het teken van het christelijk geloof ook is ingebracht
ik zou het nu spijtig vinden dat er op elk ander teken van geloof
het neo -nazi stempel zou hangen
ik draag al meer als 12 jaar mjolnir amulet ben ik dan nazi ?
de pastoor draagt ook een teken is hij dan nazi ?
er is een boek uit" tussen hamer en staf " dat ze dat eerst lezen
en dan praten erover
wij moesten dat vroeger ook doen als we klein waren

17:54 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-05

Vlaams Belang haalt voorpagina in de Verenigde Staten

Vandaag op de voorpagina ‘International Herald Tribune’ en in ‘New York Times’: “Steun voor rechts neemt toe” en “Vrees voor radicale islam verklaart groei rechts in België”
Filip Dewinter: “Tolerantie is Europa’s achillespees en immigratie het paard van Troje van de islam”
Belgische moslimpartij (van JF Bastin) noemt Osama Bin Laden “een moderne Robin Hood” en aanslag op WTC “een poëtische daad”

12.02.2005 14.00u - De kranten “International Herald Tribune” en “New York Times” besteden vandaag heel wat aandacht aan de opkomst van het Vlaams Belang in Vlaanderen en Antwerpen. Op de voorpagina van de Herald heet het dat “het anti-islam-gevoel in Vlaanderen toeneemt omwille van islamitische terreurdreigingen, de toenemende criminaliteit bij moslimjongeren en de culturele confrontatie met de groeiende islambevolking”.

In een interview met beide kranten zegt Filip Dewinter hierover dat de radicale islam zich in Europa organiseert. “Terwijl andere partijen schrik hebben om islamitische kiezers tegen het hoofd te stoten en zogenaamd tolerant willen zijn, zeggen wij – de nieuwe politieke rechtse krachten in Europa – neen, wij moeten onze identiteit verdedigen”.

Filip Dewinter waarschuwt in het artikel voor de radicalisering van de islam in België en Europa. Opmerkelijk zijn in dit verband de uitspraken van de in Brussel wonende woordvoerder van de Belgische Moslimpartij, J-F Bastin: “Osama bin Laden is een moderne Robin Hood” en “de aanslagen op de WTC zijn een poëtische daad”!

In het uitgebreide artikel waarschuwt Filip Dewinter voor de gevaarlijke demografische situatie in Europa waarbij de lage geboortecijfers en de vergrijzing bij de Europeanen, de hoge geboortecijfers bij niet-Europese islamitische vreemdelingen en de toenemende immigratie “het einde van Europa kunnen betekenen”. Filip Dewinter geeft het voorbeeld van de bevolkingsvlucht uit Antwerpen: “Nu al vertrekken jaarlijks 4 à 5000 Vlamingen uit de stad, terwijl 5 à 6000 niet-Europese vreemdelingen zich in Antwerpen komen vestigen. In 10 jaar tijd zullen de niet-Europese vreemdelingen een derde van de Antwerpse bevolking uitmaken”.

18:09 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

13-02-05

Bart Somers: "Bert Anciaux kan het pamperen niet laten"

VLD-Voorzitter Bart Somers reageert verbaasd op de uitlatingen van minister Anciaux over het beleid van zijn collega Keulen. Op zijn website uit Anciaux zijn bedenkingen bij het voorstel van Keulen om een basiskennis Nederlands te vragen aan iemand die een sociale woning wil. Volgens Anciaux getuigt het voorstel van een “uitsluitingsmentaliteit”. Ook uit Anciaux kritiek op de voorwaarden die minister Keulen wil koppelen aan de financiering van de moskeeën.

“De uitlatingen van minister Anciaux bewijzen dat hij het nog steeds niet heeft begrepen”, aldus Somers. “Bovendien heeft hij blijkbaar zijn eigen regeerakkoord niet goed gelezen. In het Vlaamse regeerakkoord wordt een duidelijke breuk gemaakt met het minderhedenbeleid van het verleden. Dit beleid van “handje vasthouden” heeft gefaald. De werkloosheidsstatistieken bevatten nog een oververtegenwoordiging van allochtonen en ook de achterstand in het onderwijs is bij vele allochtone kinderen nog te hoog. De groepsbenadering van het verleden laat deze mensen in de steek. Toch lijkt minister Anciaux aan dit falende beleid te willen vasthouden, in plaats van te kiezen voor een emancipatie van iedereen.”

Onder impuls van de VLD heeft regeerakkoord van vorig jaar een andere weg gekozen. Somers: “De nieuwe Vlaamse regering kiest resoluut voor een individuele benadering, een beleid dat de individuele verantwoordelijkheid van iedereen beklemtoont. Rechten én plichten. Dat betekent dat wie in onze samenleving kansen wil krijgen daarvoor ook inspanningen moet leveren. Het beleid moet mensen aansporen die inspanningen te leveren.”

Het voorstel van minister Keulen past volledig in die nieuwe filosofie. Door een basiskennis van het Nederlands te vragen bij de toewijzing van een sociale woning, worden Nederlandsonkundige werkloze nieuwkomers aangezet om onze taal te leren. Dit komt niet alleen de leefbaarheid in de sociale woonblokken ten goede, maar – vooral – geeft de betrokkenen de noodzakelijke vaardigheden om in onze samenleving te kunnen functioneren. Somers: “Een basiskennis van het Nederlands is niet alleen een absolute voorwaarde om met je buren te kunnen omgaan, maar ook om een job te vinden.”

Kortom, het voorstel van minister Keulen is een goed voorstel dat anderstalige nieuwkomers aanzet om hun kansen te grijpen. “Juist door hen aan te sporen Nederlands te leren, vermijden we dat ze zichzelf uitsluiten uit onze samenleving,” aldus Somers.

Ook de kritiek van Anciaux op de voorwaarden die minister Keulen wil stellen aan een subsidiëring van de moskeeën, noemt Somers onterecht. Somers: “De voorwaarden die Keulen stelt hebben maar één doel, de Islam inbedden in onze Westerse samenleving. Deze voorwaarden – transparantie, Nederlands als voertaal, tolerantie en veroordeling van terreur – zijn evenwichtig en essentieel. Vragen dat de imams hun preken in het Nederlands houden sluit immers naadloos aan bij de voorgestelde Vlaamse imamopleiding. Beiden willen ze voorkomen dat buitenlandse imams worden ingevoerd die onze samenleving van haar noch pluim kennen.”

Somers verwijst tenslotte nog naar het opiniestuk van sp.a-kamerlid Cavdarli, vandaag in De Tijd. “Cavdarli heeft – op enkele kleine opmerkingen na - niets dan lof voor het evenwichtige beleid van Keulen,” aldus Somers.

06:47 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

10-02-05

Lezersbrief

Lezersbrief van A.N. uit W

Ik begrijp het niet. Wat is er mooier dan multiculturaliteit, leren van
elkaars cultuur, anders zijn en elkaars anders zijn aanvaarden. Wat is er
mooier dan mensen van overal waar de zon op een verschillend tijdstip opkomt
en ondergaat. Mensen met andere gewoontes, . die 'samen'leven. Akkoord 'ze'
'moeten' inburgeren. Ik begrijp dat U een beetje orde en tucht wil bewaren.
Maar ik denk dat daar van 'onze' kant nog steeds niet veel wordt aan
gedaan. Wat moet je voelen als er op televisie een hele boel racisten hun
pessimistische denken kunnen verspreiden. Is dat dan een voorbeeld
volwassenen? Waarom sluiten we 'onze' grenzen. De wereld is van iedereen.
Zelf komen we toch ook van ergens anders. WE sluiten anderen buiten, maar
zelf sluiten we onszelf ook buiten van al die mooie andere culturen. Als we
deze mensen liefdevol opnemen in onze cultuur en hun cultuur respecteren dan
zullen zij vast en zeker ook onze cultuur een plaats in hun hart geven.
"Love makes the world go round." Als dit gekibbel blijft aanhouden sturen we
onszelf de dieperik in. We zouden al die tijd en energie in belangrijke
zaken als ontwikkeling in minderbedeelde gebieden kunnen steken. Als we dat
doen verbeteren ook de levensomstandigheden in deze landen. En U, politici,
kan dan wel zeggen dat U dat doet en dat ze dus niet naar hier moeten komen.
Maar wat wilt U dan in België (of Vlaanderen voor de liefhebbers) met enkel
autochtonen. Jongeren die nooit een andere cultuur hebben leren kennen.
Bekrompen volwassenen van later, zoals velen onder U, volwassenen, spijtig
genoeg al zijn. Maar weet als U dit leest en misschien enige wroeging voelt.
U kan veranderen, uw leven kan veranderen. Het zit in kleine dingen maar
voer ze alstublieft eens uit. Zeg eens een goedendag tegen de (allochtone)
buurvrouw, lach eens en weet dat het lukt! Alles lukt als U het wilt. Het
begint allemaal bij jezelf. Veranderen Uzelf en de wereld zal veranderen. Ik
vind het zelf erg spijtig dat mijn generatiegenoten en ik in deze
maatschappij zo moeten opgroeien. We onszelf ook dagelijks moeten overtuigen
het goede pad te bewandelen en niet om te kijken. De toch ook wel talrijke
vriendelijke mensen te zien en hen als voorbeeld te nemen. Goed dat we nog
zo' n voorbeeld hebben de dag van vandaag. Deze mensen zou ik daarvoor heel
erg graag willen bedanken!

Liefs
A.N. uit W.

04:39 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-05

Persbericht sp.a

Antarctica beter beschermd

België neemt maatregelen om vanuit eigen land Antarctica te beschermen. “Antarctica is als natuurgebied onder meer noodzakelijk om klimaatsveranderingen nauwgezet te kunnen volgen”, zegt Bruno Tobback (sp.a). “Door te beslissen wie wat in die ongerepte wildernis kan en mag doen, houden we het uniek ecosysteem mee intact.”

“Antarctica is het enige gebied ter wereld dat geen enkel land toebehoort”, weet de federale minister van Leefmilieu. “Er zijn 28 verdragspartijen, waaronder België, die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van dit gebied. Daardoor geniet Antarctica de komende 50 jaar de status van een beschermd natuurgebied. We laten er enkel activiteiten toe die duurzaam of nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek.”

Op voorstel van Bruno Tobback keurt de Kamer een wet goed waarmee België de strikte bescherming van Antarctica ook toepast in het Belgisch recht. “Dat juich ik toe”, zegt de Milieuminister. “Antarctica speelt een rol voor onze oceanen en kent een uniek ecosysteem. Je treft er nog walvissen, zeehonden, pinguïns en heel wat andere vogel- en vissoorten aan die nergens anders meer voorkomen. Bovendien is Antarctica als natuurgebied ook meer dan noodzakelijk om de klimaatsveranderingen nauwgezet te kunnen volgen.”

De wet op Antarctica bevat onder meer de vergunningsregels die gelden voor wetenschappelijke en toeristische activiteiten. “Elke geplande activiteit moet vooraf een positieve milieueffectbeoordeling krijgen”, aldus Tobback. Ontginning van natuurlijke rijkdommen is eveneens verboden en er zijn regels voor een strikt afvalbeheer. Het is enkel mogelijk om er dieren of planten mee te nemen als wetenschappelijk onderzoek dit vereist. “Antarctica is uniek, want het is de enige plaats ter wereld die ons nog zoveel informatie biedt over de gezondheid van onze planeet”, besluit hij.

08:24 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Persmededeling CD&V

“FLITSEN ZONDER GENADE” KAN, MITS ADMINISTRATIEVE AFHANDELING EN VERLAGING VERKEERSBOETES

CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh, woordvoerder van onze partij inzake verkeer, kan zich vinden in de omzendbrief van de procureurs-generaal over “het flitsen zonder genade”, mits voldaan wordt aan twee eisen: de te verwachten vloed van pv’s moet verwerkt kunnen worden via een administratieve afhandeling van de pv’s buiten politie en parket en tevens moeten de boetes verlaagd worden.

Ook de meer voorzichtige weggebruikers bezondigen zich wel eens aan een lichtere snelheidsovertreding. Toch mogen ook deze lichtere snelheidsovertredingen aangepakt worden, zeker in de bebouwde kom. De tolerantiedrempel lag tot nu toe veel te hoog (67 km per uur in de bebouwde kom). In principe : applaus voor de omzendbrief van de procureurs-generaal.

De procureurs-generaal hebben echter geen aandacht voor de tweede helft van het verhaal : de verwerkingscapaciteit van de politiediensten. Het is een beetje opvallend dat zij de beslissing net nu nemen. Met de invoering van de onmiddellijke inning van de boetes is de werklast van de pv’s verschoven van de parketten naar de politiediensten. De last is dus niet meer voor justitie. Flitsen zonder genade is voor Jef Van den Bergh een goede zaak, op voorwaarde dat de verwerking van de pv’s gebeurt buiten de parketten en buiten de politie om, via een administratieve afhandeling.

Een tweede voorwaarde is de verlaging van de superboetes. Lichtere snelheidsovertredingen worden natuurlijk lichter beboet. Maar de nieuwe aanpak is wel een toevoeging aan wat er al is. Het CD&V-kamerlid vreest dat er slechts een maatschappelijk draagvlak voor het “flitsen zonder genade” zal zijn mits een daling van de superboetes.

Op die manier krijgen we een perfect spiegelbeeld van wat er in Nederland gebeurt: het effectief verhogen van de pakkans via het “flitsen zonder genade”, lagere boetes en een administratieve verwerking. De aanpak van het gezond verstand.

08:22 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |