13-02-05

Bart Somers: "Bert Anciaux kan het pamperen niet laten"

VLD-Voorzitter Bart Somers reageert verbaasd op de uitlatingen van minister Anciaux over het beleid van zijn collega Keulen. Op zijn website uit Anciaux zijn bedenkingen bij het voorstel van Keulen om een basiskennis Nederlands te vragen aan iemand die een sociale woning wil. Volgens Anciaux getuigt het voorstel van een “uitsluitingsmentaliteit”. Ook uit Anciaux kritiek op de voorwaarden die minister Keulen wil koppelen aan de financiering van de moskeeën.

“De uitlatingen van minister Anciaux bewijzen dat hij het nog steeds niet heeft begrepen”, aldus Somers. “Bovendien heeft hij blijkbaar zijn eigen regeerakkoord niet goed gelezen. In het Vlaamse regeerakkoord wordt een duidelijke breuk gemaakt met het minderhedenbeleid van het verleden. Dit beleid van “handje vasthouden” heeft gefaald. De werkloosheidsstatistieken bevatten nog een oververtegenwoordiging van allochtonen en ook de achterstand in het onderwijs is bij vele allochtone kinderen nog te hoog. De groepsbenadering van het verleden laat deze mensen in de steek. Toch lijkt minister Anciaux aan dit falende beleid te willen vasthouden, in plaats van te kiezen voor een emancipatie van iedereen.”

Onder impuls van de VLD heeft regeerakkoord van vorig jaar een andere weg gekozen. Somers: “De nieuwe Vlaamse regering kiest resoluut voor een individuele benadering, een beleid dat de individuele verantwoordelijkheid van iedereen beklemtoont. Rechten én plichten. Dat betekent dat wie in onze samenleving kansen wil krijgen daarvoor ook inspanningen moet leveren. Het beleid moet mensen aansporen die inspanningen te leveren.”

Het voorstel van minister Keulen past volledig in die nieuwe filosofie. Door een basiskennis van het Nederlands te vragen bij de toewijzing van een sociale woning, worden Nederlandsonkundige werkloze nieuwkomers aangezet om onze taal te leren. Dit komt niet alleen de leefbaarheid in de sociale woonblokken ten goede, maar – vooral – geeft de betrokkenen de noodzakelijke vaardigheden om in onze samenleving te kunnen functioneren. Somers: “Een basiskennis van het Nederlands is niet alleen een absolute voorwaarde om met je buren te kunnen omgaan, maar ook om een job te vinden.”

Kortom, het voorstel van minister Keulen is een goed voorstel dat anderstalige nieuwkomers aanzet om hun kansen te grijpen. “Juist door hen aan te sporen Nederlands te leren, vermijden we dat ze zichzelf uitsluiten uit onze samenleving,” aldus Somers.

Ook de kritiek van Anciaux op de voorwaarden die minister Keulen wil stellen aan een subsidiëring van de moskeeën, noemt Somers onterecht. Somers: “De voorwaarden die Keulen stelt hebben maar één doel, de Islam inbedden in onze Westerse samenleving. Deze voorwaarden – transparantie, Nederlands als voertaal, tolerantie en veroordeling van terreur – zijn evenwichtig en essentieel. Vragen dat de imams hun preken in het Nederlands houden sluit immers naadloos aan bij de voorgestelde Vlaamse imamopleiding. Beiden willen ze voorkomen dat buitenlandse imams worden ingevoerd die onze samenleving van haar noch pluim kennen.”

Somers verwijst tenslotte nog naar het opiniestuk van sp.a-kamerlid Cavdarli, vandaag in De Tijd. “Cavdarli heeft – op enkele kleine opmerkingen na - niets dan lof voor het evenwichtige beleid van Keulen,” aldus Somers.

06:47 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

bart somers is een dikke coke-snuiver. .... heb ik horen zeggen hé

Gepost door: pepe | 20-01-09

De commentaren zijn gesloten.