30-01-05

Spirit: Gelijke rechten voor allochtone homo's

Dit moet volgens Spirit in het volgend federaal regeerakoord:
-Het moet mogelijk zijn om met een niet-Belg van hetzelfde geslacht te huwen
-Er moet in het onderwijs van jongs af aan gevochten worden voor de maatschappelijke aanvaarding van holebiseksualiteit
Deze teksten kan U nalezen op de website van Spirit, op deze pagina

Verder nog een aanval op minister van Welzijn Inge Vervotte van de CD&V, wegens haar kritiek op de laatste sensoa campagne ( de minister is niet tegen het promoten van het gebruik van de condoom in het kader van de aidscampagne, maar volgens haar worden er te expleciete beelden gebruikt). Inge Vervotte wordt verweten voor "Heilige Maagd van Vlaanderen", nalezen op deze pagina

Hebben wij nog het recht te zeggen, misschien zelfs al niet meer van het juist maar te denken, dat wij niet akkoord gaan met de stellingen van Spirit? Krijg ik nu een klacht aan mijn broek? Wel, als Spirit zich veroorloofd dit allemaal te verkondigen als normaal, vind ik dat ik het recht heb om te zeggen dat dit niet normaal is. Ik begin mij langzaam aan de vraag te stellen of dit niet begint te lijken op de linkse indoctrinatie, die ook gebruikt werd door Stalin en Mao. Ik stel voor om de naam van ons landje te veranderen in de USBR - Unie van Socialistische Belgische Republieken.

07:37 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-05

Gesprekken VB-VLD coalitie in acht gemeenten

Volgens Filip Dewinter voeren het Vlaams Belang en de VLD in acht gemeenten gesprekken over een mogelijk coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006."Als de VLD niet met Vlaams Belang wil samenwerken, dan pleegt de partij politieke zelfmoord", zegt Filip De Winter. Volgens Bart Somers, voorzitter van de VLD wordt er nergens met het Vlaams Belang gepraat en zijn de verklaringen van Dewinter volledig uit de lucht gegrepen. "Het gaat om extreem-rechtse propaganda met het oog de VLD te beschadigen", zegt Somers.

Vermits er een 70 à 80 % van de leden van de VLD tegen het cordon sanitair is, zou het me sterk verwonderen indien er dan ook nergens gesprekken zouden zijn. Nog maar eens een bewijs dat de top van de VLD een andere taal spreekt dan het overgrote deel van hun leden en kiezers. In het verleden zijn er echter stoere verklaringen afgelegd: "Nooit met het Vlaams Blok" - "Over mijn lijk" - "Mestkevers" enz., dat het moeilijk is om deze standpunten nu in te slikken zonder gezichtsverlies te moeten lijden.

Het is de hoogste tijd dat er binnen de VLD eens nagedacht wordt aan een aflossing van de wacht, andere mensen aan de top plaatsen, met meer voeling met de basis, anders dreigt de VLD wel eens onherstelbare schade op te lopen. De tijden veranderen, de wereld verandert, het politieke landschap verandert, alleen domme mensen veranderen nooit van gedacht. Waarmee hier zeker niet gezegd wordt dat Guy Verhofstadt, Patrick Dewael en Karel De Gucht domme mensen zijn, het zijn stuk voor stuk zeer bekwame en intelligente ministers, vooral Guy Verhofstadt heeft het niet gemakkelijk, eerste minister zijn van een land zoals Belgie is niet gemakkelijk, er is altijd wel één of andere groep die niet tevreden is. Het zou een verlies betekenen voor de partij deze mensen te moeten missen, maar de tijd dringt.

Deze stelling geldt trouwens ook voor CD&V, iedereen weet dat er vroeg of laat een coalitie zal gevormd worden met het Vlaams Belang, maar niemand wil blijkbaar de eerste zijn om niet de zwarte piet toegeschoven te krijgen als eerste het cordon te verbreken.

07:53 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

25-01-05

Groen! verwerpt taalproef voor sociale woning

Vanaf 1 januari 2006 zal de basiskennis van het Nederlands, een bijkomende voorwaarde worden om een sociale woning of appartement te verkrijgen. Dat heeft Vlaams minister van Wonen en Inburgering Marino Keulen (VLD) aangekondigd. "De bedoeling is de leefbaarheid en de samenhang in sociale woonblokken te verhogen en de sociale interactie tussen huurders en maatschappij te bevorderen (ook in geval van nood zoals bijvoorbeeld brand of gaslek)", zegt Marino Keulen. Minister Keulen voelt zich in zijn voorstel gesterkt omdat het gesteund wordt door tal van mensen in het maatschappelijke en politieke leven die erg begaan zijn met sociale huisvesting.

U raad het al, Groen! verwerpt dit natuurlijk, bij monde van Mieke Vogels , jaja, Groen! heeft de kiesdrempel gehaald, ze mogen ook nog iets zeggen. Moest het van Groen! afhangen, ons landje zou er mooi uitzien, zie maar wat ze er tijdens de regeerperiode van paars I hebben van gemaakt met al hun wetjes en reglementjes. Kernenergie? Afschaffen die handel! Maar welke energiebron we er voor in de plaats zouden moeten nemen, dat weten ze niet. Drugs? Laat iedereen maar doen, da's toch plezant! Zo kan ik het ook natuurlijk.

18:11 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Spirit neemt bocht van 180 graden

Spirit steunt niet langer het referendum over het Europees Grondwettelijk verdrag. Met dit referendum wou spirit een maatschappelijk debat over Europa uitlokken. De vaststelling dat dit referendum gekaapt wordt voor een ander onderwerp ( met name door het Vlaams Belang ivm de toetreding van Turkije tot de EU )doet spirit besluiten dat een referendum niet het beste middel is om een grondig debat over Europa te kunnen voeren.
"Hun strategie bijsturen", noemen ze dat, " hun kazak draaien en hun principes als verdedigers van de democratie verloochenen", noem ik dat.

Hun kiezers zullen content zijn! Misschien nog een geluk dat ze een kartel vormen met de Spa of ze mochten de boeken toedoen. De commentaren van de kranten liegen er ook niet om, zo zie je maar, als de macht dreigt verloren te worden, zijn principes rap overboord gegooid, dan kiest men eieren voor zijn geld, of beter nog, postjes voor het geld. Onder druk gezet? Nee nee, eigen gedacht, jaja, 't zal wel.....

17:39 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-01-05

Dikke Van Dale wordt onmiddellijk herdrukt

De uitgevers van het bekende woordenboek, Dikke Van Dale, beslisten vandaag tot een herdruk over te gaan. Reden: er blijkt nu dat er een fout is geslopen in de verklaring van het woord "onverwijld" ( niet uitgesteld, dadelijk plaatshebbend, zonder uitstel )

Na een nieuwe aflevering van de soap " Wanneer wordt het kiesarrondissement Brussel - Halle - Vilvoorde gesplitst ", dat ziet U morgen in het vervolg van onze reeks, (U kijkt toch ook?), werd beslist het woord "onverwijld" nu te verklaren als: zeker niet onmiddellijk, op de lange baan schuiven, iets uitstellen, iets voor zich uitschuiven.

Gazet Van Antwerpen kopt vandaag : "Politieke crisis dreigt na barst in Vlaams Front", de Franstaligen hebben tijdens het weekend hun houding verstrakt, en het Vlaams front vertoont barsten. Dat kan tot moeilijkheden leiden in de federale én de Vlaamse regering. Als ik het me goed herinner werden er net voor de Vlaamse verkiezingen van juni 2004 grote verklaringen afgelegd en beloftes gedaan, we zijn nu bijna februari 2005 en we zijn nog geen stap dichter. Jaja, hoe luidt het spreekwoord ook al weer? Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vreugde leven. Vraag is: hoe lang laten de mensen zich nog voor de zot houden?

17:59 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-01-05

Tsunami 12-12 weigert alle giften van Vlaams Belang

Het Belgisch consortium hulporganisaties Tsunami 12-12 weigert giften te aanvaarden van het Vlaams Belang. "Het is een gezamenlijk standpunt van alle organisaties die deel uitmaken van het consortium", aldus Philip Henon, de centrale woordvoerder van de nationale actie Tsunami 12-12. Naast Oxfam-Solidariteit bestaat het consortium uit Caritas Internationaal, het Belgische Rode Kruis, Handicap International, Rode Kruis Vlaanderen en Unicef België. Frank Vanhecke, voorzitter van het Vlaams Belang, had Oxfam-Solidariteit vorige week afgeschilderd als een "extreem-linkse organisatie waarin we niet veel vertrouwen hebben''.

Tsunami 12-12 verdient alle respect voor de grootschalige actie die ze onderneemt, om de landen die getroffen zijn door de Tsunami te helpen. Franck Vanhecke had misschien niet zo scherp uit de hoek moeten komen door Oxfam-Solidariteit een extreem-linkse organisatie te noemen, maar......

1/ Het Vlaams Belang is tot nader order nog altijd een politieke partij, geen maffia-organisatie, dus ik veronderstel dat er aan het bedrag dat het Vlaams Belang schenkt aan Tsunami 12-12 geen bloed kleeft.
2/ Ik denk niet dat de sukkelaars van bv India of Indonesië er wakker van liggen dat hun boterham of hun nieuw huisje betaald wordt met geld van het Vlaams Belang of van de CD&V

17:20 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

19-01-05

Senioren hebben positief beeld over pensioenen

Bruno Tobback (Spa) reageert positief op de resultaten van de internationale pensioenbarometer van AXA. "Wie vandaag op pensioen gaat voelt zich niet oud en droomt van reizen, tuinieren, renoveren... Dat positieve beeld over het pensioen juich ik zeker toe."

Internationaal gezien heeft de Belg het meest positieve beeld over het pensioen. Bovendien verschuift de leeftijd waarop we op pensioen denken te gaan van 59 naar 61 jaar. Dat waren de meest opvallende resultaten van de eerste internationale pensioenbarometer van AXA. "Dat hierover rondvraag gebeurt vind ik een goeie zaak", reageert Pensioenminister Tobback. "Deze telefonische enquêtes leren ons iets over het buikgevoel van de Belg als het gaat over zijn pensioen. Daarom ben ik ook blij dat deze studie bevestigt dat senioren van 65 helemaal niet oud, noch out zijn."

"De rondvraag bewijst ook dat ons wettelijk pensioensysteem degelijk is en dat het merendeel van de ondervraagden dat ook zo aanvoelt", zegt Tobback. "Het eindeloopbaandebat dat eraan komt, moet ons toelaten om dat ook voor de toekomst te garanderen."

17:55 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Van Mechelen geeft werkende Vlaming belastingvermindering van 200 euro

Tijdens de voorstelling van zijn beleidsnota Financiën en Begroting heeft minister Van Mechelen (VLD) gisteren in het Vlaamse Parlement aangekondigd dat hij een belastingvermindering zal geven aan elke werkende Vlaming en dit ten bedrage van 200 euro. Werken moet aantrekkelijk zijn en met deze maatregel draagt minister Van Mechelen zijn steentje bij tot het bestrijden van de werkloosheidsval.

Minister Van Mechelen stelt voor om de maatregel trapsgewijs in te voeren:
· 2007: één miljoen Vlamingen, de laagste inkomens, zullen een belastingkorting krijgen van 125 euro.
· 2008: dezelfde groep van één miljoen Vlamingen zullen een belastingvoordeel krijgen van 150 euro.
· 2009: de maatregel wordt doorgetrokken naar alle werkende Vlamingen die vanaf dan een belastingvermindering zullen krijgen van 200 euro.

Hoe de mensen dit voordeel effectief zullen verkrijgen, is nog in onderzoek. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel wordt de forfaitaire belastingvermindering onmiddellijk verrekend in de bedrijfsvoorheffing (onmiddellijk zichtbaar op het loonbriefje), ofwel wordt ze verrekend bij de belastingafrekening (één jaar na de belastingsaangifte).

17:53 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-01-05

Goe bezig

BLOKWATCH

Toegegeven, de website van blokwatch , zit goed in elkaar, proper, professioneel in elkaar gestoken, mijn complimenten aan de webmaster. Maar toch even een paar opmerkingen:

1/ Het is hun goed recht, anti-Vlaams Blok (Belang) te zijn, vrije meningsuiting nietwaar - voor sommigen toch - maar volgens mij neigt dit toch een beetje naar een haatcampagne

2/ Waarom in Gods naam steeds en steeds weerkeren naar de Tweede Wereldoorlog? Wat hebben Dewinter, Vanhecke, Morel, Annemans, Verstrepen en ga zo maar door daar nu mee te maken? De oudste onder hen zijn geboren in de jaren zestig.

3/ Het artikel "De affiches die u niet mag zien van het VB", ik dacht dat Inge Vervotte, CD&V-minister van Volksgezondheid hier niet zo mee opgezet is? Als U mijn mening vraagt? Ik vind die campagne ook wat overdreven en te expleciet.

4/ Tegenwoordig mag men zelfs niet meer zeggen dat men "rechts" is of men wordt bij manier van spreken al naar de brandstapel verwezen. Als dit zo doorgaat mag men dit binnen een paar jaar zelfs niet meer denken, van democratie gesproken.

5/ Ik stel voor om vanaf morgen nog een paar nieuwe websites uit de grond te stampen:
VLD-Watch
Spa Spirit-Watch
Groen!-Watch
CD&V NVA-Watch enz.......

De moraal van dit verhaal: in plaats van altijd maar op de kap van het Vlaams Belang te zitten, zou men zich beter bezig houden met de problemen in ons land en zich eens afvragen WAAROM mensen op die partij stemmen? Gaat er dan toch iets verkeerd in ons landje misschien? Vul zelf maar in....

17:49 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Huiszoeking bij Vlaams Belang

Deze namiddag ondernam het parket een poging tot huiszoeking in het nationaal secretariaat van het Vlaams Belang. Na contact met de onderzoeksrechter moesten de speurders hun actie afblazen, omdat niet voldaan werd aan de nodige vormvereisten.

Vanmorgen voerden het Antwerpse en federale parket reeds een huiszoeking uit in de kantoren van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement. Een aantal documenten werden in beslag genomen. Partijvoorzitter Frank Vanhecke reageert intussen geschokt op de intimidatiepogingen van het Belgische gerecht tegen het Vlaams Belang.

17:12 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Van den Bossche tevreden over resultaat sociaal overleg

De vakbonden en werkgevers bereikten een ontwerp van sociaal akkoord. Het akkoord bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers uit de privé-sector voor de komende 2 jaar. Freya Van den Bossche is tevreden over het resultaat en wil de economische groei vertaald zien in meer jobs.

De details van het akkoord zijn voor de achterban van vakbonden en werkgevers, die hun goedkeuring moeten geven over het akkoord. "Maar de krachtlijnen die we al kennen zijn goed", zegt Freya Van den Bossche. "De afgesproken loonnorm van 4,5 procent is een realistische, verstandige keuze", stelt de minister. "Voor werknemers is het goed nieuws dat de lonen kunnen stijgen. Maar de matige stijging toont aan dat er rekening wordt gehouden met de economische context waarin de creatie van nieuwe jobs mogelijk wordt. Voor ondernemingen die de internationale concurrentie voelen is het ook goed nieuws. En voor sterke ondernemingen betekent het een stimulans voor hun werknemers die het voelen in hun loonzakje."

Verder zijn de lagere werknemersbijdragen voor de lage lonen gunstig voor jongeren, laaggeschoolden en mensen met een handicap. Op die manier geraken deze risicogroepen makkelijker aan werk. "En het beantwoordt ook aan de studie van het planbureau die stelde dat verlagen van lasten op lage lonen het meest effectieve middel is voor de creatie van bijkomende jobs."

Tenslotte vindt Freya Van den Bossche het een goede zaak dat de brugpensioenregeling met 2 jaar verlengd is voor de bouwsector en de nachtarbeid. Op die manier kan het eindeloopbaandebat – dat zich op een iets langere termijn richt – op een serene manier van start gaan.

17:01 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Splitsing van Brussel Halle Vilvoorde

Lezersbrief van V.C uit Dilbeek
Vlaanderen oh Vlaanderen, wat is er van U geworden? Voor de verkiezingen van 6 juni, alle partijen een grote mond: De splitsing moet onverwijld gebeuren. Na de verkiezingen was het al wat minder, nu is het weer op de lange baan geschoven, in een PRAATGROEPJE van een paar ministers.

Ik hoop dat de Vlaamse parlementairen, zowel federaaal als in de Vlaamse regering woord houden, maar eerlijk gezegd heb ik daar mijn twijfels over, ze laten hun weer afdreigen door de Waalse ministers, de walen zeggen NON en dus druipen ze maar af, wanneer staat er eens iemand op met haar op zijn tanden?

16:46 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |