17-07-04

Volgens het Vlaams Blok zijn regeringspartijen blij met dode mus

"De beloften die inzake de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werden gedaan vóór de verkiezingen, worden niet waargemaakt. Voor CD&V en N-VA moest de splitsing een feit zijn vóór de verkiezingen. VLD en SP.a wilden de splitsing na de verkiezingen eenzijdig doordrukken in het federaal parlement. Nu is er sprake van het "onverwijld" doorvoeren van die splitsing. Men zal zowaar bij het begin van het parlementair jaar wetsvoorstellen indienen over de splitsing van de kieskring", zeggen zowel Franck Vanhecke als Filip De Winter van het Vlaams Blok. "Men vergeet even dat die voorstellen al maanden geleden ingediend zijn in Kamer en Senaat. Vandaag verwijst men naar de verklaring van 11 juli die de Vlaamse regering samen met een aantal burgemeesters heeft ondertekend waarbij op 1 oktober de toestand zal geëvalueerd worden. Maar dan zal er niet eens iets te evalueren zijn. Men vergeet eveneens dat het regeerakkoord van de vorige Vlaamse regering stipuleerde dat de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement een feit moest zijn voor 2002".

"Voor het Vlaams Blok is het duidelijk dat het engagement om BHV te splitsen even vrijblijvend is dan de vorige beloften. Wég zijn de stoere woorden van Stevaert en De Gucht, die desnoods eenzijdig de splitsing wilden stemmen in Kamer en Senaat. Beide heren opteren nu voor onderhandelingen met de Franstaligen. Wég zijn vooral de stoere woorden van de 'principiële' Geert Bourgeois, die nauwelijks een paar weken geleden verklaarde niet in een Vlaamse regering te stappen indien de splitsing dan nog niet was gerealiseerd", aldus nog het Vlaams Blok.

07:26 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.