09-07-04

Wet op Fiscale ammestie is een flater

De wet die de Eenmalige Bevrijdende Aangifte regelt, kent ondertussen een lange geschiedenis. De regering Verhofstadt II diende in november 2003 een wetsontwerp in dat de Belgen met geld in het buitenland, de mogelijkheid gaf om tegen een “gunst-tarief”, hun kapitaal terug naar België te brengen. De regering had dit geld nodig om de begroting 2004 in evenwicht te brengen.

"CD&V heeft zich van bij het begin verzet tegen deze wet", zegt Hendrik Bogaert (CD&V),"omdat zij een kaakslag is aan alle eerlijke belastingbetalers. Toen de wet in het Parlement kwam, hebben we erop gewezen dat ze erg nonchalant was opgesteld. De meerderheid lachte onze kritieken weg en besloot hardnekkig door te gaan met deze verwerpelijke wet. Ze werd uiteindelijk gestemd en trad in werking op 16 januari 2004".

"Tot onze verrassing had de regering de bedoeling om via een Koninklijk Besluit een nieuw administratief rechtscollege op te richten en een waarborgsysteem in het leven te roepen. Volgens onze specialisten is een regering hiervoor niet bevoegd. Hierop stapten we naar de Raad Van State die in haar arrest van 28 juni 2004 onze geformuleerde bezwaren ernstig neemt en artikel 3 van het KB schorst. De gevolgen van dit arrest zijn niet min. Zo is er quasi geen rechtszekerheid op anonimiteit meer voor wie intekent op het 6%-tarief. Nog een gevolg van deze schorsing is dat de regering minstens een reparatiewet zal moeten uitwerken. Een zoveelste reparatie aan het zinkende schip dat de Eenmalige Bevrijdende Aangifte geworden is", aldus nog Hendrik Bogaert.

16:56 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.