31-05-06

Online Forum Verkiezingen

Voor het geven van uw mening over de politiek, actualiteit, verkiezingen enz. stellen wij terug een online forum ter beschikking.

Onafhankelijk Politiek forum gemeenteraadsverkiezingen

Rubrieken:

- Binnenlandse politiek
- Buitenlande politiek
- Voorstelling kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
- enz...

09:27 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (20) |  Facebook |

01-03-06

Grootverdieners werken harder!!

Er zijn blijkbaar nog mensen die "goed hun brood verdienen". Jaarlonen van 2 miljoen euro enz. amai, maar ja, die mensen werken veel hé. Omgerekend per maand komt dat op 160.000 euro, laat ons zeggen dat die mensen "zwaar belast " worden, aan 50%, dan blijft er nog zo'n 80.000 euro per maand over. In Belgische frank is dat 3.200.000 fr PER MAAND NETTO!!! De iets mindere lonen schommelen dan rond de 1.600.000 fr netto per maand, da's nog niet slecht verdiend zou ik zo zeggen.

Als men die sommen vergelijkt met de gepensioneerden en werklozen die moeten rond komen met € 500,00 per maand, dan heb ik daar maar één commentaar op, schandalig. Men kan zich de vraag stellen, wat doet men met 3 miljoen frank per maand? Eten die mensen misschien veel? Eten die per maaltijd 2 biefstukken misschien? Rijden die met 2 wagens tegelijk? Dat verbruikt natuurlijk wat meer, dan hebben ze ook meer geld nodig. Het ware misschien interessant, we gaan die sukkelaars geen pijn doen in hun portemonnee, betaal ze gewoon 25 % minder, ik denk niet dat ze dan onder de armoedegrens gaan terechtkomen.

Met 25% van één loon, en we gaan hier nog niet de vet betaaldste nemen, maar een voorbeeld van € 40.000 of 1.600.000 frank netto per maand, dus 25% hiervan is € 10.000, met deze € 10.000 kunnen we aan 100 mensen die het met een minimum uitkering moeten stellen een maandelijkse surplus betalen van € 100,00 netto. Ik denk dat dat luttele bedrag voor velen een verschil kan maken tussen, op het einde van de maand nog eten hebben of er geen meer hebben. En dit slechts met 1 loon!

Merkwaardig dat onze verkozenen des volks, waarschijnlijk ook met de stemmen van de gepensioneerden en werklozen, hierover geen standpunt innemen. Waar blijven ze, de Spa, toch de partij die het gewone volk zegt te verdedigen, het Vlaams Belang, die op veel steun kan rekenen bij de gewone arbeiders, de Cd&V, de gezinspartij, de VLD met hun slogan de hardwerkende Vlaming. Dat de éné Vlaming wat harder moet werken dan de andere om zijn brood te verdienen,dat is ondertussen wel duidelijk.

19:18 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

12-02-06

Hulp gevraagd, vrije meningsuiting voor iedereen

Dit blog heeft zo juist de kaap gerond van 85.000 bezoekers, wat naar mijn mening niet slecht is. Dagelijks trekt dit blog nog bezoekers aan, met altijd dezelfde kritiek, "... er verschijnt niks meer op dit blog, het was zo goed begonnen en sinds 1 jaar niks meer...".

Ja, ik heb daar maar één antwoord op, U hebt gelijk, ik zou niks liever wensen dan dit blog terug op het juiste spoor te zetten, echter het ontbreekt mij aan 3 dingen: tijd, tijd en tijd.
Uw mening kon er fier op zijn dat iedereen hier zijn mening ongecensureerd kon spuien over de dagelijkse dingen, politiek, actualiteit - vrije meningsuiting voor iedereen, van welke politieke partij of welke strekking dan ook! Vrije meningsuiting is een belangrijk gegeven in onze maatschappij, de laatste dagen komt deze weer onder druk te staan en vind ik de tijd terug rijp om deze website opnieuw nieuw leven in te blazen.

Zoals ik al zei, kruipt er enorm veel tijd in het dagelijks volgen van de politieke uitspraken, commentaren, partijstandpunten enz., ( er moet nog gewerkt worden ook ), daarom, indien er mensen zich geroepen voelen om mee te werken aan deze website, d.m.v. het schrijven van artikels en commentaren, stuur mij een email, alle hulp is welkom! Vrije meningsuiting, nu meer dan ooit!!

11:29 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

18-03-05

Anne-Marie Lizin en haar excuses. 7 maal!!

Een rechter beïnvloeden, die een vonnis moet vellen in een echtscheidingszaak, door er een brief naartoe te sturen, moet kunnen. Scheiding der machten? Vroeger wel eens over geleerd op school ja. Een fout gemaakt? Neenee, hoogstens een "onhandigheidje", dixit PS-voorzitter Di Rupo. De politieke wereld stond op zijn kop, die van de senaat dan toch. Harde woorden en stoeren verklaringen: onvergeeflijke fout - conclusies trekken - aftreden - in Groot-Brittanïe staat daar een straf op - vriendjespolitiek enz... enz...

Als puntje bij paaltje komt allemaal veel geblaat en weinig wol, de politieke klasse beschermd elkaar als het op postjes pakken of postjes verdelen of postjes behouden aankomt,de bijkomende royale wedde wordt er bijgenomen, niet uit geldgewin, wel uit "ideologie" en "ten dienste staan van de mensen" wel te verstaan, jaja, 't zal wel. We excuseren ons een paar maal en klaar is kees, we blijven gewoon zitten op onze stoel en verdienen verder.

Wel, verleden week parkeerde ik op de stoep, om mijn zoon af te zetten aan school, resultaat 50 euro boete. Bij deze wil ik mij ook excuseren, het was een "onhandigheidje", ik was "vergeten" dat dit niet mocht. Ik heb er "spijt" van, bij deze wil ik mij nog een keer "excuseren". Word ik mijn boete nu ook kwijt gescholden?

06:10 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

14-03-05

Lezersbrief van Theunissen F.

Een firma die uw kinderen besteelt.Het bestaat-Jamba heet de grote boze
wolf die kinderen lokt (in tijdschriften zoals de joepie)met beltonen en
achteraf hun beltegoed op hun pas van oma gekregen kaartje plundert!
(op basis van een spookabonnement vermeld ergens in piepkleine lettertjes)
De drie providers kennen het probleem,de duizenden gedupeerden ook,maar
het schijnt dat het strenge Belgie geen wetten heeft die deze vorm van
oplichting aan banden legt.En er zijn nog onwetende kindertjes genoeg om
verder te doen
Onze dochter werd zo op korte tijd voor tientallen euro betalende berichten
gestuurd (tot €2 per sms).Welke politicus voelt zich geroepen om dit een
halt toe te roepen?

Theunissen F.Tongeren

18:04 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

03-03-05

Lezersbrief van Jhon Wood

Zijn begrafenisondernemers aasgieren en doen ze aan koppelverkoop?

De begrafenisondernemer heeft alvast zijn naam niet gestolen. Het is een sluwe ondernemer in begrafenissen. Hij onderneemt letterlijk alles aan. Het verzorgen van de uitvaart, de kist, de bloemen, de maaltijd na de begrafenis, grafsteen, overlijdensbrief.. Niets is hem te veel. Hij loopt over lijken om zijn doel te bereiken. Zoveel mogelijk geld uit een overlijden kloppen.

In onze stad zit er maar één begrafenisondernemer. De familie van de overledene kunnen maar bij hem terecht. Anders moeten ze uitwijken naar een andere stad. Wat niet altijd evident is.De ondernemer verkoopt een totaal pakket.
De “onderaannemers” ( florist, restaurant, drukker ) kunnen enkel voor hem werken wanneer ze hem een flinke commissie geven. De florist moet 20% afstaan, de restauranthouder zoveel per mes, de drukker een korting …

Zo verdwijnt er heel wat in zijn zakken ( wat de fiscus nooit ziet ) en wordt uiteindelijk alles duurder voor de familie van de overledene. Het wordt hoogtijd, dat er hier iets aan gedaan wordt. De spreuk, begrafenisondernemer blijft bij uw leest, is hier wel van toepassing.

18:16 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

20-02-05

Heeft de loge ons land in zijn macht?

Volgens een artikel op het forum van Jurgen Verstrepen liet liet de grootmeester van de loge ‘Grootoosten van België’ in zijn kaarten kijken: de logebroeders mobiliseren hun troepen tegen het Vlaams Belang. Nog volgens dit artikel zouden lid zijn van deze loge: - Steve Stevaert ( Sp.a), Karel De Gucht (VLD), Willy Claes (Sp.a), Tony Mary ( afgevaardigd bestuurder VRT), Guy Peeters ( baas Socialistische Mutualiteiten), Aimé Van Hecke ( directeur televisie VRT), Siegfried Bracke ( politiek journalist VRT), Luc Rademakers ( nieuwe hoofdredacteur Gazet van Antwerpen) en verder nog ALLE franstalige kopstukken van de federale regering.

De lijst met namen geven wij U mee, zoals wij ze gelezen hebben op het forum van Jurgen Verstrepen, ze werd van het internet geplukt en is natuurlijk niet te controleren, vermits de loge geen ledenlijsten vrijgeeft, ze blijft gehuld in een waas van geheimzinnigheid. Indien dit artikel klopt klinkt dit wel een beetje beangstigend, een notoire geheimzinnige club heeft dan blijkbaar ons land in zijn macht.

07:52 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Correcte afspraken voor schepenwissel tijdens legislatuur

In heel wat Vlaamse steden en gemeenten worden er na de gemeenteraadsver- kiezingen afspraken gemaakt over gedeelte schepenmandaten: vb Jef wordt voor 4 jaar schepen en Ann volgt hem de laatste 2 jaar op. Maar na 4 jaar is Jef zijn belofte vergeten en blijft rustig zitten met alle problemen vandien binnen de meerderheid. Slecht bestuur is het gevolg.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Verfaillie (CD&V) vraagt nu aan de Vlaamse Regering om in het nieuwe Vlaamse gemeentedecreet een passage toe te voegen, die dergelijke discussies vermijdt. Jan Verfaillie: “Indien een burgemeester/schepen bij het begin van de legislatuur zegt halfweg plaats te zullen maken, zal hij/zij de ontslagbrief met datum reeds meedelen aan de gouverneur bij het begin van de legislatuur. Op dat ogenblik neemt hij/zij automatisch ontslag. Enkel de fractie kan terugkomen op de gemaakte afspraken.”

Deze nieuwe regeling moet heel wat discussies in de steden en gemeenten doen verdwijnen. Geen achterdocht meer, geen overloperij voor het behoud van een mandaat, maar degelijk bestuur. Jan Verfaillie verdedigt dit voorstel binnen de meerderheid.

07:24 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-02-05

Strafdossier Michael Jackson staat op het internet

Belangrijke interne documenten uit de rechtszaak tegen popster Michael Jackson staan op het internet. Internetdienst Thesmokinggun.com publiceerde honderden pagina's uit de 1.900 bladzijden tellende aanklacht met uitspraken van getuigen. De documenten bevatten gedetailleerde beschrijvingen van de seksuele handelingen van Jackson.

Tien maanden geleden werd de nu 15-jarige jongen die Jackson beschuldigt van seksueel misbruik, voor een grand jury gehoord over zijn klacht tegen de 46-jarige King of Pop. Daarnaast werden nog 40 andere getuigen gehoord, onder wie ook zes familieleden van de jongen. De beheerders van de website Thesmokinggun.com geven hun bronnen niet prijs. Websitebeheerder William Bastone verdedigde de publicatie door te stellen dat de publieke opinie recht heeft op informatie

18:20 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Isabelle Durant vraagt ontslag minister Karel De Gucht

Men kan er niet om heen, minister Karel De Gucht (VLD) of iemand van het departement Buitenlandse Zaken beging een blunder van formaat. De huidige president van Congo, Joseph Kabila, is volgens een nota, verspreid in Kinshasa, niet de echte zoon van zijn vader, de overleden president Kabila. Beter nog, hij zou eigenlijk van Ruandese afkomst zijn.....

Dit zal de al zo delicate verhoudingen tussen Congo en ons land geen goed gedaan hebben. Isabelle Durant, U weet wel, de ex-superminister van Ecolo - de waalse groenen - vraagt, neen eist, het ontslag van Karel De Gucht, het is zeker zij niet die moet eisen, remember de ontelbare blunders die zij heeft gedaan tijdens haar ministerschap. God bespare ons van nog eens een paar groene excellenties in de regering, het is wel geweest, men is nog bezig de wetten proberen aan te passen die er gekomen zijn door de groenen.

Pieter De Crem van de CD&V vindt wel dat er een serieuze uitschuiver is begaan, die de relaties grondig vertroebelen, maar gaat niet zover dat de minister ontslag dient te nemen.

18:15 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Lezersbrief van Eric V.

In de krant stond er vrijdag een artikel in over het proces met skinhead Jurgen Goris
tijdens het proces vroeg het openbaar ministerie wat het teken rond zijn nek betekende
waarbij na de uitleg het openbaar ministerie dit als neo-nazi teken voortbracht
dit is ook gesiteert in de krant .maar een thor hamer is een eeuwenoud geloofsteken
het geloof reikte van in scandinavie tot indie
waarbij later het teken van het christelijk geloof ook is ingebracht
ik zou het nu spijtig vinden dat er op elk ander teken van geloof
het neo -nazi stempel zou hangen
ik draag al meer als 12 jaar mjolnir amulet ben ik dan nazi ?
de pastoor draagt ook een teken is hij dan nazi ?
er is een boek uit" tussen hamer en staf " dat ze dat eerst lezen
en dan praten erover
wij moesten dat vroeger ook doen als we klein waren

17:54 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-05

Vlaams Belang haalt voorpagina in de Verenigde Staten

Vandaag op de voorpagina ‘International Herald Tribune’ en in ‘New York Times’: “Steun voor rechts neemt toe” en “Vrees voor radicale islam verklaart groei rechts in België”
Filip Dewinter: “Tolerantie is Europa’s achillespees en immigratie het paard van Troje van de islam”
Belgische moslimpartij (van JF Bastin) noemt Osama Bin Laden “een moderne Robin Hood” en aanslag op WTC “een poëtische daad”

12.02.2005 14.00u - De kranten “International Herald Tribune” en “New York Times” besteden vandaag heel wat aandacht aan de opkomst van het Vlaams Belang in Vlaanderen en Antwerpen. Op de voorpagina van de Herald heet het dat “het anti-islam-gevoel in Vlaanderen toeneemt omwille van islamitische terreurdreigingen, de toenemende criminaliteit bij moslimjongeren en de culturele confrontatie met de groeiende islambevolking”.

In een interview met beide kranten zegt Filip Dewinter hierover dat de radicale islam zich in Europa organiseert. “Terwijl andere partijen schrik hebben om islamitische kiezers tegen het hoofd te stoten en zogenaamd tolerant willen zijn, zeggen wij – de nieuwe politieke rechtse krachten in Europa – neen, wij moeten onze identiteit verdedigen”.

Filip Dewinter waarschuwt in het artikel voor de radicalisering van de islam in België en Europa. Opmerkelijk zijn in dit verband de uitspraken van de in Brussel wonende woordvoerder van de Belgische Moslimpartij, J-F Bastin: “Osama bin Laden is een moderne Robin Hood” en “de aanslagen op de WTC zijn een poëtische daad”!

In het uitgebreide artikel waarschuwt Filip Dewinter voor de gevaarlijke demografische situatie in Europa waarbij de lage geboortecijfers en de vergrijzing bij de Europeanen, de hoge geboortecijfers bij niet-Europese islamitische vreemdelingen en de toenemende immigratie “het einde van Europa kunnen betekenen”. Filip Dewinter geeft het voorbeeld van de bevolkingsvlucht uit Antwerpen: “Nu al vertrekken jaarlijks 4 à 5000 Vlamingen uit de stad, terwijl 5 à 6000 niet-Europese vreemdelingen zich in Antwerpen komen vestigen. In 10 jaar tijd zullen de niet-Europese vreemdelingen een derde van de Antwerpse bevolking uitmaken”.

18:09 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

13-02-05

Bart Somers: "Bert Anciaux kan het pamperen niet laten"

VLD-Voorzitter Bart Somers reageert verbaasd op de uitlatingen van minister Anciaux over het beleid van zijn collega Keulen. Op zijn website uit Anciaux zijn bedenkingen bij het voorstel van Keulen om een basiskennis Nederlands te vragen aan iemand die een sociale woning wil. Volgens Anciaux getuigt het voorstel van een “uitsluitingsmentaliteit”. Ook uit Anciaux kritiek op de voorwaarden die minister Keulen wil koppelen aan de financiering van de moskeeën.

“De uitlatingen van minister Anciaux bewijzen dat hij het nog steeds niet heeft begrepen”, aldus Somers. “Bovendien heeft hij blijkbaar zijn eigen regeerakkoord niet goed gelezen. In het Vlaamse regeerakkoord wordt een duidelijke breuk gemaakt met het minderhedenbeleid van het verleden. Dit beleid van “handje vasthouden” heeft gefaald. De werkloosheidsstatistieken bevatten nog een oververtegenwoordiging van allochtonen en ook de achterstand in het onderwijs is bij vele allochtone kinderen nog te hoog. De groepsbenadering van het verleden laat deze mensen in de steek. Toch lijkt minister Anciaux aan dit falende beleid te willen vasthouden, in plaats van te kiezen voor een emancipatie van iedereen.”

Onder impuls van de VLD heeft regeerakkoord van vorig jaar een andere weg gekozen. Somers: “De nieuwe Vlaamse regering kiest resoluut voor een individuele benadering, een beleid dat de individuele verantwoordelijkheid van iedereen beklemtoont. Rechten én plichten. Dat betekent dat wie in onze samenleving kansen wil krijgen daarvoor ook inspanningen moet leveren. Het beleid moet mensen aansporen die inspanningen te leveren.”

Het voorstel van minister Keulen past volledig in die nieuwe filosofie. Door een basiskennis van het Nederlands te vragen bij de toewijzing van een sociale woning, worden Nederlandsonkundige werkloze nieuwkomers aangezet om onze taal te leren. Dit komt niet alleen de leefbaarheid in de sociale woonblokken ten goede, maar – vooral – geeft de betrokkenen de noodzakelijke vaardigheden om in onze samenleving te kunnen functioneren. Somers: “Een basiskennis van het Nederlands is niet alleen een absolute voorwaarde om met je buren te kunnen omgaan, maar ook om een job te vinden.”

Kortom, het voorstel van minister Keulen is een goed voorstel dat anderstalige nieuwkomers aanzet om hun kansen te grijpen. “Juist door hen aan te sporen Nederlands te leren, vermijden we dat ze zichzelf uitsluiten uit onze samenleving,” aldus Somers.

Ook de kritiek van Anciaux op de voorwaarden die minister Keulen wil stellen aan een subsidiëring van de moskeeën, noemt Somers onterecht. Somers: “De voorwaarden die Keulen stelt hebben maar één doel, de Islam inbedden in onze Westerse samenleving. Deze voorwaarden – transparantie, Nederlands als voertaal, tolerantie en veroordeling van terreur – zijn evenwichtig en essentieel. Vragen dat de imams hun preken in het Nederlands houden sluit immers naadloos aan bij de voorgestelde Vlaamse imamopleiding. Beiden willen ze voorkomen dat buitenlandse imams worden ingevoerd die onze samenleving van haar noch pluim kennen.”

Somers verwijst tenslotte nog naar het opiniestuk van sp.a-kamerlid Cavdarli, vandaag in De Tijd. “Cavdarli heeft – op enkele kleine opmerkingen na - niets dan lof voor het evenwichtige beleid van Keulen,” aldus Somers.

06:47 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

10-02-05

Lezersbrief

Lezersbrief van A.N. uit W

Ik begrijp het niet. Wat is er mooier dan multiculturaliteit, leren van
elkaars cultuur, anders zijn en elkaars anders zijn aanvaarden. Wat is er
mooier dan mensen van overal waar de zon op een verschillend tijdstip opkomt
en ondergaat. Mensen met andere gewoontes, . die 'samen'leven. Akkoord 'ze'
'moeten' inburgeren. Ik begrijp dat U een beetje orde en tucht wil bewaren.
Maar ik denk dat daar van 'onze' kant nog steeds niet veel wordt aan
gedaan. Wat moet je voelen als er op televisie een hele boel racisten hun
pessimistische denken kunnen verspreiden. Is dat dan een voorbeeld
volwassenen? Waarom sluiten we 'onze' grenzen. De wereld is van iedereen.
Zelf komen we toch ook van ergens anders. WE sluiten anderen buiten, maar
zelf sluiten we onszelf ook buiten van al die mooie andere culturen. Als we
deze mensen liefdevol opnemen in onze cultuur en hun cultuur respecteren dan
zullen zij vast en zeker ook onze cultuur een plaats in hun hart geven.
"Love makes the world go round." Als dit gekibbel blijft aanhouden sturen we
onszelf de dieperik in. We zouden al die tijd en energie in belangrijke
zaken als ontwikkeling in minderbedeelde gebieden kunnen steken. Als we dat
doen verbeteren ook de levensomstandigheden in deze landen. En U, politici,
kan dan wel zeggen dat U dat doet en dat ze dus niet naar hier moeten komen.
Maar wat wilt U dan in België (of Vlaanderen voor de liefhebbers) met enkel
autochtonen. Jongeren die nooit een andere cultuur hebben leren kennen.
Bekrompen volwassenen van later, zoals velen onder U, volwassenen, spijtig
genoeg al zijn. Maar weet als U dit leest en misschien enige wroeging voelt.
U kan veranderen, uw leven kan veranderen. Het zit in kleine dingen maar
voer ze alstublieft eens uit. Zeg eens een goedendag tegen de (allochtone)
buurvrouw, lach eens en weet dat het lukt! Alles lukt als U het wilt. Het
begint allemaal bij jezelf. Veranderen Uzelf en de wereld zal veranderen. Ik
vind het zelf erg spijtig dat mijn generatiegenoten en ik in deze
maatschappij zo moeten opgroeien. We onszelf ook dagelijks moeten overtuigen
het goede pad te bewandelen en niet om te kijken. De toch ook wel talrijke
vriendelijke mensen te zien en hen als voorbeeld te nemen. Goed dat we nog
zo' n voorbeeld hebben de dag van vandaag. Deze mensen zou ik daarvoor heel
erg graag willen bedanken!

Liefs
A.N. uit W.

04:39 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-05

Persbericht sp.a

Antarctica beter beschermd

België neemt maatregelen om vanuit eigen land Antarctica te beschermen. “Antarctica is als natuurgebied onder meer noodzakelijk om klimaatsveranderingen nauwgezet te kunnen volgen”, zegt Bruno Tobback (sp.a). “Door te beslissen wie wat in die ongerepte wildernis kan en mag doen, houden we het uniek ecosysteem mee intact.”

“Antarctica is het enige gebied ter wereld dat geen enkel land toebehoort”, weet de federale minister van Leefmilieu. “Er zijn 28 verdragspartijen, waaronder België, die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van dit gebied. Daardoor geniet Antarctica de komende 50 jaar de status van een beschermd natuurgebied. We laten er enkel activiteiten toe die duurzaam of nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek.”

Op voorstel van Bruno Tobback keurt de Kamer een wet goed waarmee België de strikte bescherming van Antarctica ook toepast in het Belgisch recht. “Dat juich ik toe”, zegt de Milieuminister. “Antarctica speelt een rol voor onze oceanen en kent een uniek ecosysteem. Je treft er nog walvissen, zeehonden, pinguïns en heel wat andere vogel- en vissoorten aan die nergens anders meer voorkomen. Bovendien is Antarctica als natuurgebied ook meer dan noodzakelijk om de klimaatsveranderingen nauwgezet te kunnen volgen.”

De wet op Antarctica bevat onder meer de vergunningsregels die gelden voor wetenschappelijke en toeristische activiteiten. “Elke geplande activiteit moet vooraf een positieve milieueffectbeoordeling krijgen”, aldus Tobback. Ontginning van natuurlijke rijkdommen is eveneens verboden en er zijn regels voor een strikt afvalbeheer. Het is enkel mogelijk om er dieren of planten mee te nemen als wetenschappelijk onderzoek dit vereist. “Antarctica is uniek, want het is de enige plaats ter wereld die ons nog zoveel informatie biedt over de gezondheid van onze planeet”, besluit hij.

08:24 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Persmededeling CD&V

“FLITSEN ZONDER GENADE” KAN, MITS ADMINISTRATIEVE AFHANDELING EN VERLAGING VERKEERSBOETES

CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh, woordvoerder van onze partij inzake verkeer, kan zich vinden in de omzendbrief van de procureurs-generaal over “het flitsen zonder genade”, mits voldaan wordt aan twee eisen: de te verwachten vloed van pv’s moet verwerkt kunnen worden via een administratieve afhandeling van de pv’s buiten politie en parket en tevens moeten de boetes verlaagd worden.

Ook de meer voorzichtige weggebruikers bezondigen zich wel eens aan een lichtere snelheidsovertreding. Toch mogen ook deze lichtere snelheidsovertredingen aangepakt worden, zeker in de bebouwde kom. De tolerantiedrempel lag tot nu toe veel te hoog (67 km per uur in de bebouwde kom). In principe : applaus voor de omzendbrief van de procureurs-generaal.

De procureurs-generaal hebben echter geen aandacht voor de tweede helft van het verhaal : de verwerkingscapaciteit van de politiediensten. Het is een beetje opvallend dat zij de beslissing net nu nemen. Met de invoering van de onmiddellijke inning van de boetes is de werklast van de pv’s verschoven van de parketten naar de politiediensten. De last is dus niet meer voor justitie. Flitsen zonder genade is voor Jef Van den Bergh een goede zaak, op voorwaarde dat de verwerking van de pv’s gebeurt buiten de parketten en buiten de politie om, via een administratieve afhandeling.

Een tweede voorwaarde is de verlaging van de superboetes. Lichtere snelheidsovertredingen worden natuurlijk lichter beboet. Maar de nieuwe aanpak is wel een toevoeging aan wat er al is. Het CD&V-kamerlid vreest dat er slechts een maatschappelijk draagvlak voor het “flitsen zonder genade” zal zijn mits een daling van de superboetes.

Op die manier krijgen we een perfect spiegelbeeld van wat er in Nederland gebeurt: het effectief verhogen van de pakkans via het “flitsen zonder genade”, lagere boetes en een administratieve verwerking. De aanpak van het gezond verstand.

08:22 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

30-01-05

Spirit: Gelijke rechten voor allochtone homo's

Dit moet volgens Spirit in het volgend federaal regeerakoord:
-Het moet mogelijk zijn om met een niet-Belg van hetzelfde geslacht te huwen
-Er moet in het onderwijs van jongs af aan gevochten worden voor de maatschappelijke aanvaarding van holebiseksualiteit
Deze teksten kan U nalezen op de website van Spirit, op deze pagina

Verder nog een aanval op minister van Welzijn Inge Vervotte van de CD&V, wegens haar kritiek op de laatste sensoa campagne ( de minister is niet tegen het promoten van het gebruik van de condoom in het kader van de aidscampagne, maar volgens haar worden er te expleciete beelden gebruikt). Inge Vervotte wordt verweten voor "Heilige Maagd van Vlaanderen", nalezen op deze pagina

Hebben wij nog het recht te zeggen, misschien zelfs al niet meer van het juist maar te denken, dat wij niet akkoord gaan met de stellingen van Spirit? Krijg ik nu een klacht aan mijn broek? Wel, als Spirit zich veroorloofd dit allemaal te verkondigen als normaal, vind ik dat ik het recht heb om te zeggen dat dit niet normaal is. Ik begin mij langzaam aan de vraag te stellen of dit niet begint te lijken op de linkse indoctrinatie, die ook gebruikt werd door Stalin en Mao. Ik stel voor om de naam van ons landje te veranderen in de USBR - Unie van Socialistische Belgische Republieken.

07:37 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-05

Gesprekken VB-VLD coalitie in acht gemeenten

Volgens Filip Dewinter voeren het Vlaams Belang en de VLD in acht gemeenten gesprekken over een mogelijk coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006."Als de VLD niet met Vlaams Belang wil samenwerken, dan pleegt de partij politieke zelfmoord", zegt Filip De Winter. Volgens Bart Somers, voorzitter van de VLD wordt er nergens met het Vlaams Belang gepraat en zijn de verklaringen van Dewinter volledig uit de lucht gegrepen. "Het gaat om extreem-rechtse propaganda met het oog de VLD te beschadigen", zegt Somers.

Vermits er een 70 à 80 % van de leden van de VLD tegen het cordon sanitair is, zou het me sterk verwonderen indien er dan ook nergens gesprekken zouden zijn. Nog maar eens een bewijs dat de top van de VLD een andere taal spreekt dan het overgrote deel van hun leden en kiezers. In het verleden zijn er echter stoere verklaringen afgelegd: "Nooit met het Vlaams Blok" - "Over mijn lijk" - "Mestkevers" enz., dat het moeilijk is om deze standpunten nu in te slikken zonder gezichtsverlies te moeten lijden.

Het is de hoogste tijd dat er binnen de VLD eens nagedacht wordt aan een aflossing van de wacht, andere mensen aan de top plaatsen, met meer voeling met de basis, anders dreigt de VLD wel eens onherstelbare schade op te lopen. De tijden veranderen, de wereld verandert, het politieke landschap verandert, alleen domme mensen veranderen nooit van gedacht. Waarmee hier zeker niet gezegd wordt dat Guy Verhofstadt, Patrick Dewael en Karel De Gucht domme mensen zijn, het zijn stuk voor stuk zeer bekwame en intelligente ministers, vooral Guy Verhofstadt heeft het niet gemakkelijk, eerste minister zijn van een land zoals Belgie is niet gemakkelijk, er is altijd wel één of andere groep die niet tevreden is. Het zou een verlies betekenen voor de partij deze mensen te moeten missen, maar de tijd dringt.

Deze stelling geldt trouwens ook voor CD&V, iedereen weet dat er vroeg of laat een coalitie zal gevormd worden met het Vlaams Belang, maar niemand wil blijkbaar de eerste zijn om niet de zwarte piet toegeschoven te krijgen als eerste het cordon te verbreken.

07:53 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

25-01-05

Groen! verwerpt taalproef voor sociale woning

Vanaf 1 januari 2006 zal de basiskennis van het Nederlands, een bijkomende voorwaarde worden om een sociale woning of appartement te verkrijgen. Dat heeft Vlaams minister van Wonen en Inburgering Marino Keulen (VLD) aangekondigd. "De bedoeling is de leefbaarheid en de samenhang in sociale woonblokken te verhogen en de sociale interactie tussen huurders en maatschappij te bevorderen (ook in geval van nood zoals bijvoorbeeld brand of gaslek)", zegt Marino Keulen. Minister Keulen voelt zich in zijn voorstel gesterkt omdat het gesteund wordt door tal van mensen in het maatschappelijke en politieke leven die erg begaan zijn met sociale huisvesting.

U raad het al, Groen! verwerpt dit natuurlijk, bij monde van Mieke Vogels , jaja, Groen! heeft de kiesdrempel gehaald, ze mogen ook nog iets zeggen. Moest het van Groen! afhangen, ons landje zou er mooi uitzien, zie maar wat ze er tijdens de regeerperiode van paars I hebben van gemaakt met al hun wetjes en reglementjes. Kernenergie? Afschaffen die handel! Maar welke energiebron we er voor in de plaats zouden moeten nemen, dat weten ze niet. Drugs? Laat iedereen maar doen, da's toch plezant! Zo kan ik het ook natuurlijk.

18:11 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Spirit neemt bocht van 180 graden

Spirit steunt niet langer het referendum over het Europees Grondwettelijk verdrag. Met dit referendum wou spirit een maatschappelijk debat over Europa uitlokken. De vaststelling dat dit referendum gekaapt wordt voor een ander onderwerp ( met name door het Vlaams Belang ivm de toetreding van Turkije tot de EU )doet spirit besluiten dat een referendum niet het beste middel is om een grondig debat over Europa te kunnen voeren.
"Hun strategie bijsturen", noemen ze dat, " hun kazak draaien en hun principes als verdedigers van de democratie verloochenen", noem ik dat.

Hun kiezers zullen content zijn! Misschien nog een geluk dat ze een kartel vormen met de Spa of ze mochten de boeken toedoen. De commentaren van de kranten liegen er ook niet om, zo zie je maar, als de macht dreigt verloren te worden, zijn principes rap overboord gegooid, dan kiest men eieren voor zijn geld, of beter nog, postjes voor het geld. Onder druk gezet? Nee nee, eigen gedacht, jaja, 't zal wel.....

17:39 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-01-05

Dikke Van Dale wordt onmiddellijk herdrukt

De uitgevers van het bekende woordenboek, Dikke Van Dale, beslisten vandaag tot een herdruk over te gaan. Reden: er blijkt nu dat er een fout is geslopen in de verklaring van het woord "onverwijld" ( niet uitgesteld, dadelijk plaatshebbend, zonder uitstel )

Na een nieuwe aflevering van de soap " Wanneer wordt het kiesarrondissement Brussel - Halle - Vilvoorde gesplitst ", dat ziet U morgen in het vervolg van onze reeks, (U kijkt toch ook?), werd beslist het woord "onverwijld" nu te verklaren als: zeker niet onmiddellijk, op de lange baan schuiven, iets uitstellen, iets voor zich uitschuiven.

Gazet Van Antwerpen kopt vandaag : "Politieke crisis dreigt na barst in Vlaams Front", de Franstaligen hebben tijdens het weekend hun houding verstrakt, en het Vlaams front vertoont barsten. Dat kan tot moeilijkheden leiden in de federale én de Vlaamse regering. Als ik het me goed herinner werden er net voor de Vlaamse verkiezingen van juni 2004 grote verklaringen afgelegd en beloftes gedaan, we zijn nu bijna februari 2005 en we zijn nog geen stap dichter. Jaja, hoe luidt het spreekwoord ook al weer? Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vreugde leven. Vraag is: hoe lang laten de mensen zich nog voor de zot houden?

17:59 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-01-05

Tsunami 12-12 weigert alle giften van Vlaams Belang

Het Belgisch consortium hulporganisaties Tsunami 12-12 weigert giften te aanvaarden van het Vlaams Belang. "Het is een gezamenlijk standpunt van alle organisaties die deel uitmaken van het consortium", aldus Philip Henon, de centrale woordvoerder van de nationale actie Tsunami 12-12. Naast Oxfam-Solidariteit bestaat het consortium uit Caritas Internationaal, het Belgische Rode Kruis, Handicap International, Rode Kruis Vlaanderen en Unicef België. Frank Vanhecke, voorzitter van het Vlaams Belang, had Oxfam-Solidariteit vorige week afgeschilderd als een "extreem-linkse organisatie waarin we niet veel vertrouwen hebben''.

Tsunami 12-12 verdient alle respect voor de grootschalige actie die ze onderneemt, om de landen die getroffen zijn door de Tsunami te helpen. Franck Vanhecke had misschien niet zo scherp uit de hoek moeten komen door Oxfam-Solidariteit een extreem-linkse organisatie te noemen, maar......

1/ Het Vlaams Belang is tot nader order nog altijd een politieke partij, geen maffia-organisatie, dus ik veronderstel dat er aan het bedrag dat het Vlaams Belang schenkt aan Tsunami 12-12 geen bloed kleeft.
2/ Ik denk niet dat de sukkelaars van bv India of Indonesië er wakker van liggen dat hun boterham of hun nieuw huisje betaald wordt met geld van het Vlaams Belang of van de CD&V

17:20 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

19-01-05

Senioren hebben positief beeld over pensioenen

Bruno Tobback (Spa) reageert positief op de resultaten van de internationale pensioenbarometer van AXA. "Wie vandaag op pensioen gaat voelt zich niet oud en droomt van reizen, tuinieren, renoveren... Dat positieve beeld over het pensioen juich ik zeker toe."

Internationaal gezien heeft de Belg het meest positieve beeld over het pensioen. Bovendien verschuift de leeftijd waarop we op pensioen denken te gaan van 59 naar 61 jaar. Dat waren de meest opvallende resultaten van de eerste internationale pensioenbarometer van AXA. "Dat hierover rondvraag gebeurt vind ik een goeie zaak", reageert Pensioenminister Tobback. "Deze telefonische enquêtes leren ons iets over het buikgevoel van de Belg als het gaat over zijn pensioen. Daarom ben ik ook blij dat deze studie bevestigt dat senioren van 65 helemaal niet oud, noch out zijn."

"De rondvraag bewijst ook dat ons wettelijk pensioensysteem degelijk is en dat het merendeel van de ondervraagden dat ook zo aanvoelt", zegt Tobback. "Het eindeloopbaandebat dat eraan komt, moet ons toelaten om dat ook voor de toekomst te garanderen."

17:55 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Van Mechelen geeft werkende Vlaming belastingvermindering van 200 euro

Tijdens de voorstelling van zijn beleidsnota Financiën en Begroting heeft minister Van Mechelen (VLD) gisteren in het Vlaamse Parlement aangekondigd dat hij een belastingvermindering zal geven aan elke werkende Vlaming en dit ten bedrage van 200 euro. Werken moet aantrekkelijk zijn en met deze maatregel draagt minister Van Mechelen zijn steentje bij tot het bestrijden van de werkloosheidsval.

Minister Van Mechelen stelt voor om de maatregel trapsgewijs in te voeren:
· 2007: één miljoen Vlamingen, de laagste inkomens, zullen een belastingkorting krijgen van 125 euro.
· 2008: dezelfde groep van één miljoen Vlamingen zullen een belastingvoordeel krijgen van 150 euro.
· 2009: de maatregel wordt doorgetrokken naar alle werkende Vlamingen die vanaf dan een belastingvermindering zullen krijgen van 200 euro.

Hoe de mensen dit voordeel effectief zullen verkrijgen, is nog in onderzoek. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel wordt de forfaitaire belastingvermindering onmiddellijk verrekend in de bedrijfsvoorheffing (onmiddellijk zichtbaar op het loonbriefje), ofwel wordt ze verrekend bij de belastingafrekening (één jaar na de belastingsaangifte).

17:53 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-01-05

Goe bezig

BLOKWATCH

Toegegeven, de website van blokwatch , zit goed in elkaar, proper, professioneel in elkaar gestoken, mijn complimenten aan de webmaster. Maar toch even een paar opmerkingen:

1/ Het is hun goed recht, anti-Vlaams Blok (Belang) te zijn, vrije meningsuiting nietwaar - voor sommigen toch - maar volgens mij neigt dit toch een beetje naar een haatcampagne

2/ Waarom in Gods naam steeds en steeds weerkeren naar de Tweede Wereldoorlog? Wat hebben Dewinter, Vanhecke, Morel, Annemans, Verstrepen en ga zo maar door daar nu mee te maken? De oudste onder hen zijn geboren in de jaren zestig.

3/ Het artikel "De affiches die u niet mag zien van het VB", ik dacht dat Inge Vervotte, CD&V-minister van Volksgezondheid hier niet zo mee opgezet is? Als U mijn mening vraagt? Ik vind die campagne ook wat overdreven en te expleciet.

4/ Tegenwoordig mag men zelfs niet meer zeggen dat men "rechts" is of men wordt bij manier van spreken al naar de brandstapel verwezen. Als dit zo doorgaat mag men dit binnen een paar jaar zelfs niet meer denken, van democratie gesproken.

5/ Ik stel voor om vanaf morgen nog een paar nieuwe websites uit de grond te stampen:
VLD-Watch
Spa Spirit-Watch
Groen!-Watch
CD&V NVA-Watch enz.......

De moraal van dit verhaal: in plaats van altijd maar op de kap van het Vlaams Belang te zitten, zou men zich beter bezig houden met de problemen in ons land en zich eens afvragen WAAROM mensen op die partij stemmen? Gaat er dan toch iets verkeerd in ons landje misschien? Vul zelf maar in....

17:49 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Huiszoeking bij Vlaams Belang

Deze namiddag ondernam het parket een poging tot huiszoeking in het nationaal secretariaat van het Vlaams Belang. Na contact met de onderzoeksrechter moesten de speurders hun actie afblazen, omdat niet voldaan werd aan de nodige vormvereisten.

Vanmorgen voerden het Antwerpse en federale parket reeds een huiszoeking uit in de kantoren van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement. Een aantal documenten werden in beslag genomen. Partijvoorzitter Frank Vanhecke reageert intussen geschokt op de intimidatiepogingen van het Belgische gerecht tegen het Vlaams Belang.

17:12 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Van den Bossche tevreden over resultaat sociaal overleg

De vakbonden en werkgevers bereikten een ontwerp van sociaal akkoord. Het akkoord bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers uit de privé-sector voor de komende 2 jaar. Freya Van den Bossche is tevreden over het resultaat en wil de economische groei vertaald zien in meer jobs.

De details van het akkoord zijn voor de achterban van vakbonden en werkgevers, die hun goedkeuring moeten geven over het akkoord. "Maar de krachtlijnen die we al kennen zijn goed", zegt Freya Van den Bossche. "De afgesproken loonnorm van 4,5 procent is een realistische, verstandige keuze", stelt de minister. "Voor werknemers is het goed nieuws dat de lonen kunnen stijgen. Maar de matige stijging toont aan dat er rekening wordt gehouden met de economische context waarin de creatie van nieuwe jobs mogelijk wordt. Voor ondernemingen die de internationale concurrentie voelen is het ook goed nieuws. En voor sterke ondernemingen betekent het een stimulans voor hun werknemers die het voelen in hun loonzakje."

Verder zijn de lagere werknemersbijdragen voor de lage lonen gunstig voor jongeren, laaggeschoolden en mensen met een handicap. Op die manier geraken deze risicogroepen makkelijker aan werk. "En het beantwoordt ook aan de studie van het planbureau die stelde dat verlagen van lasten op lage lonen het meest effectieve middel is voor de creatie van bijkomende jobs."

Tenslotte vindt Freya Van den Bossche het een goede zaak dat de brugpensioenregeling met 2 jaar verlengd is voor de bouwsector en de nachtarbeid. Op die manier kan het eindeloopbaandebat – dat zich op een iets langere termijn richt – op een serene manier van start gaan.

17:01 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Splitsing van Brussel Halle Vilvoorde

Lezersbrief van V.C uit Dilbeek
Vlaanderen oh Vlaanderen, wat is er van U geworden? Voor de verkiezingen van 6 juni, alle partijen een grote mond: De splitsing moet onverwijld gebeuren. Na de verkiezingen was het al wat minder, nu is het weer op de lange baan geschoven, in een PRAATGROEPJE van een paar ministers.

Ik hoop dat de Vlaamse parlementairen, zowel federaaal als in de Vlaamse regering woord houden, maar eerlijk gezegd heb ik daar mijn twijfels over, ze laten hun weer afdreigen door de Waalse ministers, de walen zeggen NON en dus druipen ze maar af, wanneer staat er eens iemand op met haar op zijn tanden?

16:46 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-10-04

Dieren portal en forum

Voor de dierenliefhebbers http://www.kustzoekertjes.be/dierennieuws/index.php
Alles over dieren Dieren Portal en forum

18:15 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-09-04

FDF: Vlaamse regering kan beter ophoepelen naar Antwerpen

Volgens FDF-voorzitter Olivier Maingain kunnen de Vlaamse regering en het Vlaams parlement maar beter uit Brussel verhuizen en naar Antwerpen trekken. "Daar waar het zo tolerante Vlaanderen nog veel werk heeft om het succes van het fascistische Vlaams Blok te counteren". Het confederale project is onverenigbaar met het discours over de aanwezigheid in Brussel, luidt het.

Maingain reageerde maandag na afloop van het FDF-partijbureau op de verklaringen die sp.a-voorzitter Steve Stevaert vrijdag deed in het DHL-dossier. Hij stelde de geldstromen naar Brussel in vraag indien dat gewest de uitbreiding van het koerierbedrijf tegenhoudt. Volgens Maingain laat Stevaert nu zijn ware gelaat zien en wordt duidelijk dat zijn partij meegaat in de "ultranationalistische stroom in een Vlaanderen dat meer en meer het Vlaams Blok volgt".
bron: Het Belang van Limburg

14:48 Gepost door uw mening | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende